HIGHTLIGHT / ハ イ ラ イ ト  2 0 2 2

ザルツブルグ  モーツァルト週間2022年1月~2月

バーデンバーデン復活祭音楽祭   2022年4月

ザルツブルグ    復活祭音楽祭2022年4月

ベルリン          フェストターゲ2022年4月


プロヴァンス    イースター音楽祭2022年4月

ルツェルン        イースター音楽祭2022年4月

ザルツブルグ    聖霊降臨祭音楽祭2022年5月

ライプチッヒ    バッハ/ワーグナー2022年6月


ニューヨーク    セレクション  2021-2022

ライプツィヒ   マーラー・フェス2023年5月

パルマ      ヴェルディ音楽祭 2022年9~10月

オーバーアマウガウキリスト受難劇 2022年5月~9月


学習会・音楽アカデミー

530-0012 大阪市北区芝田1-14-8 梅田北プレイス13階

TEL:(06) 7633-0027 FAX:(06) 7633-0023

Email:europera@gakushu-kai.com